DIGITAL CERTIFIERINGSKURS I PERMAKULTUR

MED START DEN 21 MARS


Den här kursen har 11 digitala föreläsningar + 2 helger med praktik & designarbete På den här kursen erbjuder vi digitala föreläsningar via plattformen Zoom på tisdagar kl 17 - 20 från 21 mars och två helger med praktik, studiebesök och designarbete, 10 - 11 juni och 17 - 18 juni. Studiebesök och praktik görs på gårdar i eller i närheten av Stockholm förutom besöket till Börje Remstam som är utanför Eskilstuna. Vi ordnar samåkning till alla dessa platser. 


KURSAVGIFT : 7.500 kronor kan delbetalas


Innehållet är detsamma som på alla våra PDC kurser, vi går igenom: permakulturens designprinciper & designverktyg

jorduppbyggnad & kompostering, regenerativ odling & agroforestry, No-dig odling, fleråriga grönsaker & skogsträdgårdar 

vegnvattensinsamling, gråvattenhantering & bevattningsmetoder, livsmedelsförädling, växthus för nordliga breddgrader, m.m


Huvudlärare på kursen är MARIA SVENNBECK, diplomerad permakulturdesigner, utbildad permakulturlärare, trädgårdsmästare och småskalig grönsaksodlare. Maria har hållit över 50 introduktions- och certifieringskurser i permakultur de senaste 15 åren både i Sverige och internationellt och var tidigare ordförande i svenska permakulturföreningen.


Vi besöker BÖRJE REMSTAM, författare och tidigare ordförande i FOBO som visar sin imponerande no-dig trädgård utanför Eskilstuna. Börje slutade gräva och vattna för 40 år sedan och har sedan dess byggt upp en en otroligt vacker och produktiv trädgård med stor biologisk mångfald.


CHARLES DOWDING, internationellt känd odlare och författare som skrivit dussintals böcker om no-dig metoden. Charles föreläser om hur han byggt upp sin fantastiska odling på Homeacres Farm i Somerset.


ANNEVI SJÖBERG, certifierad permakulturdesigner, och en av grundarna till Permakultur Stjärnsund, medförfattare till böckerna Skogsträdgården: odla ätbart överallt & Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut. Annevi föreläser om hållbart skogsbruk, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaker.


ANDERS LINDÉN, är en av pionjärerna inom svensk Agroforestry som föreläser om hur han tog över sin familjegård Rydeholm på Österlen och nu odlar hundratals frukt- och nötträd.

Praktik gör vi hos ANNA MODIG, certifierad permakulturdesigner och trädgårdsmästare på Ingarö, som byggt upp en vacker no-dig odling med grönsaker och snittblommor.


DAGAR från Groblad’s Permakultur föreläser om hur han designat och byggt ett orangerie som är anslutet till familjens bostadshus där de renar och återbrukar husets BDT-vatten.


YLVALI från Groblad’s Permakultur, föreläser om hur deras skogsträdgård växte fram och hur de tar hand om skörden genom livsmedelsförädling. Ylvali berättar också hur de ettåriga odlingarna sköts och hur de samodlar grönsakerna med gröngödsling.


Praktik gör vi hos ANNA MODIG, certifierad permakulturdesigner och trädgårdsmästare på Ingarö, sombyggt upp en vacker no-dig odling med grönsaker och snittblommor.


En anmälningsavgift på 3.000 kr betalas vid anmälan och resterande belopp betalas ca 4 veckor innan kursstart. Om du önskar delbetala kursavgiften så betalas anmälningsavgiften på 3.000 kr vid anmälan och 1.500 kr i slutet av mars, april och maj.VILL DU ANMÄLA DIG TILL EN KURS KAN DU ANVÄNDA KONTAKTFORMULÄRET HÄR ELLER MAILA DIREKT TILL info@holisticgardening.se


Permaculture Design Certificate Course - Järna


May 18 - 21, June 3 - 6, August 18 - 20, August 26 - 27


On this course we will study holistic and regenerative growing systems like No Dig, agroforestry and forest gardens and look at water strategies, soil building, composting, passive solar greenhouses, social permaculture and much more. Participants will work on a design excerice which will be be presented at the end of the course and after which an internationally recognized PDC Certificate will be awarded issued by the Nordic Permaculture Institute.


The course is based at Charlottendal Eco Village, a 35 hectar ecological community near Järna with six households using alternative energy and sewage technology, a handful of yurts and buses which also hosts international volunteers every year. We will make study visits to inspirational permaculture sites like Permakultur Stjärnsund and Humble Habitat in Dalarna and to Börje Remstam, a small-scale farmer with over 40 years’ experience of No Dig methods.


Head teacher is MARIA SVENNBECK, she holds a Diploma in Applied Permaculture and is a trained teacher of permaculture, small scale farmer and ecological landscape designer. Maria has held over 50 permaculture courses in the last 15 years, in Sweden and abroad. 


CHARLES DOWDING, is an English horticulturalist and author who has pioneered modern No Dig and organic soil management. Charles will share his experience of working with No Dig garden systems on his farm Broadacres in the Uk. https://charlesdowding.co.uk


ANNEVI SJÖBERG, certified permaculture designer, resident at Permakultur Stjärnsund and co-author of several books on Perennial vegetables and Forest Gardens. https://stjärnsund.nu


PELLA THIEL, ecologist and activist who is knowledge expert in the UN Harmony with Nature initiative and co-founder of Swedish hubs of international networks like Swedish Transition Network and End Ecocide Sweden. http://pellathiel.se


JORDAN VALENTIN LANE, architect and certified permaculture designer working at the intersection of urban planning, strategic design and sustainable food systems. Jordan is also Architecture and Cities Lead at MethodKit, where he makes analog tools to work with everything from small projects to urban planning.


PETER HAGERROT, environmental journalist and filmmaker who has been running the course One Year in Transition and teaching inner transition at Lund University. He lives at, and is co-founder of Charlottendal Eco Village and active in ERO, Ekobyarnas riksorganisation och BEN, Baltic Ecovillage Network.


Course fee: 8.500 kr (additional costs for travels, food & accomodation)

 Course sign-up: evs.charlottendal@gmail.com


INTRODUKTION TILL PERMAKULTUR - HELGKURS

DEN 4-5 FEBRUARI


Tider 10.00 -17.00
Kursavgift: 2.500 kr

Lokal: Formalinfabriken i Sickla


Det här är kursen för dig som vill ha en introduktion till permakulturkonceptet. Under en intensiv helg får du lära dig om permakulturens historia, etik och designprinciper. Du får också en förkortad version av några av de designverktyg vi använder och fårapplicera dessa på eget designprojekt.

Vi går igenom en del metoder och strategier som ofta används inom regenerativ odling som no-dig metoden (täckodling), perenna odlingssystem som skogsträdgårdar och jorduppbyggnad, kompostering och bevattningssystem. Det är en rolig och dynamisk kurs och du kommer garanterat bliinspirerad att fortsätta med permakulturdesign efter denna kurs!


Lärare är Maria Svennbeck


DEN HÄR KURSEN ÄR FULLBOKAD


CERTIFIERINGSKURS - PDC


STOCKHOLM    25-26 feb, 25-26 mars, 22-23 april, 6-7 maj, 27-28 maj

+ 3 digitala träffarKURSAVGIFT 8.500 KR. KAN DELBETALAS.


TEORILEKTIONERNA HÅLLS I EN LOKAL I FORMALINFABRIKEN I SICKLA, TIDER ALLA DAGAR KL 10 - 17.

NÄR VI GÖR STUDIEBESÖK OCH PRAKTIK SAMÅKER VI VANLIGTVIS FRÅN STOCKHOLM. DE DIGITALA FÖRELÄSNINGARNA FÖLJER MAN HEMIFRÅN, DE BRUKAR LIGGA PÅ VARDAGSKVÄLLAR.


På den här kursen går vi igenom permakulturens designprinciper & designverktyg, jorduppbyggnad,no dig odling, agroforestry & skogsträdgårdar, regnvattensinsamling, bevattningsmetoder, olika komposteringsmetoder, växthus för nordliga breddgrader och mycket mer. Några av Europas ledande odlare och lärare föreläser och vi gör studiebesök till inspirerande platser som BÖRJE REMSTAMS fantastiska no dig trädgård utanför Eskilstuna och till den urbana cirkulära odlingen HUVUDSTA TRÄDGÅRD. Vi jobbar praktiskt hos ANNA MODIG, certifierad permakulturdesigner och trädgårdsmästare på Ingarö och hos JEANETTE SAHLSTRÖM och JENS ÄLVENSTRAND, certifierad permakulturdesigners som odlar ett-åriga och fleråriga grönsaker samt har höns i sin villaträdgård i Huddinge.  


Och som en del av kursen får deltagarna jobba med ett designprojekt som presenteras på kursens sista dag. Efter avslutad kurs delas ett internationellt erkänt certifikat ut - Permaculture Design Certifiate av Nordiska Institutet för Permakultur.

Inga förkunskaper krävs. 


Huvudlärare på kursen är MARIA SVENNBECK, diplomerad permakulturdesigner, utbildad permakulturlärare, trädgårdsmästare och småskalig grönsaksodlare. Maria har hållit över 50 introduktions- och certifieringskurser i permakultur de senaste 15 åren både i Sverige och internationellt och var tidigare ordförande i svenska permakulturföreningen.


CHARLES DOWDING, Internationellt känd odlare och författare som skrivit dussintals böcker om no dig metoden. Charles föreläser om hur han byggt upp sin fantastiska odling på Homeacres Farm i Somerset.


ANNEVI SJÖBERG, certifierad permakulturdesigner, utbildad miljövetare och miljöingenjör, en av grundarna till Permakultur Stjärnsund, medförfattare till böckerna Skogsträdgården: odla ätbart överallt & Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut. Annevi föreläser om hållbart skogsbruk, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaker.


BÖRJE REMSTAM, f.d ordförande i FOBO (Förbundet Organisk Biologisk Odling) och författare till boken Min dröm om lustgården. Med sina 40 års erfarenhet av täckodling är han en av Sveriges mest erfarna no dig odlare.


ANDERS LINDÉN, är en av pionjärerna inom svensk Agroforestry som föreläser om hur han tog över sin familjegård Rydeholm på Österlen och nu odlar hundratals frukt- och nötträd.


ELIN ARONSEN BEIS, trädgårdsmästare på Huvudsta Trädgård där man samarbetar med lokala restauranger och butiker för att skapa en hållbar cirkulär odling i stadsmiljö. Förutom grönsaker odlar man också bin och föder upp vaktlar.


VILL DU ANMÄLA DIG TILL EN KURS KAN DU ANTINGEN ANVÄNDA KONTAKTFORMULÄRET HÄR ELLER MAILA DIREKT TILL info@holisticgardening.seEn anmälningsavgift på 4.000 kr betalas vid anmälan och resterande belopp betalas ca 4 veckor innan kursstart. Om du önskar delbetala kursavgiften så betalas anmälningsavgiften på 4.000 kr vid anmälan och 1.500 kr i slutet av februari, 1.500 kr i slutet mars och 1.500 kr i slutet av april.


För att tilldelas certifikat krävs 80% närvaro, men om du av någon anledning skulle missa en helgträff kan du ta igen det genom att titta på de inspelade föreläsningarna och även presentationerna som sparas i en gemensam dropboxmapp.