Permakulturdesign/ Ekologisk landskapsdesign


Jag gör det som på engelska heter Ecological Landscape Design, det betyder att jag designar gårdar och trädgårdar utifrån både kundens önskemål men också naturens förutsättningar på platsen. Jag tittar på jordmån, sol, vind och vatten på platsen, topografi och lutningar, befintlig vegetation m.m.


De flesta av mina kunder vill ha en vacker och funktionell trädgård med plats för träd, buskar, perennrabatter och sittplatser m.m. Men som permakulturdesigner anlitas jag också för att skapa platser för matproduktion och jorduppbyggnad och fokuserar då på köksträdgårdar, skogsträdgårdar, örtagårdar, växthus och hållbara bevattningssystem. Dessa ritningar inkluderar ofta, men inte alltid platser för kompostering, regnvatteninsamling och bäddar med dragväxter för pollinatörer, hönsgård m.m. Till dessa bifogar jag instruktioner för täckodling, no-dig odling, förodling, bevattning osv. Jag samarbetar också med permakulturdesignern och arkitekten Jordan Valentin Lane som hjälper till med arkitektritningar på allt från hus, hönshus, komposteringsstationer m.m.


Med min långa erfarenhet av olika sociala odlingsprojekt anlitas jag också för att rita och planera funktioner som besöksverksamhet och utbildningsverksamhet. Företag rekommenderas att kontakta mig för offertförfrågan, för privatpersoner erbjuder jag följande:


Trädgårdsdesign med ritningar, textdokument och idékollage.

Detta ingår i baspaketet:


Efter en första kontakt skickar jag över ett frågeformulär där ni får beskriva era behov och önskemål. Ni skickar en tomtkarta på trädgården, helst en situationsplan som går att beställa från kommunen. Efter det bokar vi in ett möte i er trädgård där vi tillsammans går igenom vilka förutsättningar och begränsningar som finns samt era önskemål för platsen. Mötet tar ca 1 - 1,5 timme. Resa till och från Stockholm med restid inom 1 timme ingår. Om platsen ligger längre bort från Stockholm men ändå är nåbar inom 3-4 timmar bokar vi en heldag, då tillkommer kostnad för resa och tid. Jag kan också i vissa fall göra en design på distans, förutsättningarna för detta diskuteras då med kunden.


Efter mötet får ni en enkel skiss med förslag på de olika funktionerna/zonerna vi har diskuterat. Efter eventuella revideringar av denna skickar jag (enligt era önskemål):


Illustrationsplan (detaljerad skalenlig 2D- ritning i färg) digitalt, oftast i A4 format, går att få i A3.


Dokument med text och bilder (mellan  5 -10 st) med förslag på:

  • Växtvalslistor med trädgårdsväxter som träd, buskar, perenner med vetenskapliga och svenska växtnamn
  • Växtvalslistor för köksträdgårdsväxter som grönsaker, örter och blommor
  • Växtvalslistor för skogsträdgårdsväxter som frukt- och nötträd, bärbuskar, perenna grönsaker, örter, marktäckare, kvävefixerare, och andra nyttoväxter som dragväxter m.m.
  • Växthus, odlingstunnlar, förodlingsstationer m.m.
  • Komposteringskärl och regnvattensinsamlingskärl (dammar, tankar...)
  • Olika bevattningssystem (droppbevattning, sprinklersystem...)
  • Anläggnings- och skötselråd (ex täckodling, komposteringsalternativ, beskärning...)
  • Hönshus med skötselråd för hus och höns
  • Inköpsställen
  • 3-D illustrationer där det behövs


Fr. ca 15.000:- inkl. moms. Priset varierar med storleken på platsen samt hur mycket hjälp ni behöver med t.ex planteringsplaner och inköpslistor. Timarvode 750 kr inkl.moms och minimum 20 timmar.


Om ni även önskar hjälp med anläggning så samarbetar jag med duktiga anläggare, trädgårdsmästare och certifierade permakulturdesigners.