Permakulturdesign - Trädgårdsdesign

Drömmer du om att bli mer självförsörjande på grönsaker, frukt och bär och samtidigt främja den biologiska mångfalden i din trädgård?


Du kanske vill sluta köpa in jord och gödsel och istället jordförbättra med det du själv producerar genom att anlägga olika sorters komposter.


Är du nyfiken på fleråriga grönsaker och funderar på att ha en skogsträdgård någonstans på din gård/trädgård?


Vill du göra din kolonilott mer produktiv och samtidigt mindre arbetskrävande?


Funderar du på hur du kan samla ditt eget regnvatten och installera ett mer effektivt bevattningssystem? 


Vill du skapa sittplatser för umgänge i din trädgård, kanske ha en eldstad eller plats för meditation och yoga? 


Vill du ha ett växthus men vet inte vilken typ och vart det ska placeras? Då kan vi säkert hjälpa dig!

Vårt fokus är alltid att designa gårdar och trädgårdar som både är vackra och "regenerativa", dvs som successivt bygger upp jordens kol- och näringshalt, förbättrar jordens vattenhållningsförmåga och på så vis också blir mindre arbetskrävande. För att stötta den biologiska mångfalden kan vi t.ex. anlägga s.k Wild Life ponds som skapar habitat, mat och vatten för insekter, fåglar och groddjur och plantera dragväxter för pollinatörerna.


Även en liten trädgården kan göra ett positivt klimatavtryck genom att vi anlägger s.k no-dig bäddar (täckodlingsbäddar som inte grävs), dessa gynnar också den biologiska mångfalden i jorden (mikroberna) som får förbli ostörd och därmed blir mer effektiv både när det gäller näringsutbytet med växternas rötter och deras immunförsvar. Se nedan för våra olika designpaket.

.......................................................................................

HEMBESÖK MED TRÄDGÅRDSKONSULTATION  - Boka in ett besök för konsultation i er trädgård, innergård, balkong eller terrass. Vi tittar på platsens förutsättningar och diskuterar era behov och önskemål. Vi ger rådgivning kring exempelvis funktion och design, köksträdgårdsodling, odling av fleråriga grönsaker, skogsträdgårdar, växthus, komposteringsstationer, beskärning av buskar och träd, bevattningssystem och dammar m.m. Efter besöket kompletterar vi med några timmar för att göra en skiss eller ett växtförslag. Sedan kan ni arbeta vidare på egen hand. 


KOSTNAD FÖR HEMBESÖK

3.900 kr inkl. moms för 2 timmar i er trädgård och 2 timmars skissande, därefter 590 kr/timme.

Priset inkluderar totalt en timmes restid, tur och retur. För längre restid tillkommer 590 kr/timme.

.......................................................................................


TRÄDGÅRDSDESIGN - Om ni har behov av en mer omfattande designplan kan vi erbjuda följande:

Efter en första kontakt skickar vi ett frågeformulär där ni får beskriva era behov och önskemål. Ni skickar en tomtkarta på trädgården, helst en situationsplan som går att beställa från kommunen. Efter det bokar vi in ett möte i er trädgård där vi tillsammans går igenom vilka förutsättningar och begränsningar som finns samt era önskemål för platsen. Mötet tar ca 1 - 1,5 timme. Resa till och från Stockholm med restid inom 1 timme ingår. Om platsen ligger längre bort från Stockholm men ändå är nåbar inom 3-4 timmar bokar vi en heldag, då tillkommer kostnad för resa och tid. Vi kan också i vissa fall göra en design på distans, förutsättningarna för detta diskuteras då med kunden.


Efter mötet får ni en enkel skiss med förslag på de olika funktionerna/zonerna vi har diskuterat. Efter eventuella revideringar av denna skickar vi (enligt era önskemål):


Illustrationsplan (detaljerad skalenlig 2D- ritning i färg) digitalt, oftast i A4 format, går att få i A3. Det här är en övergripande ritning över gården/trädgården med alla önskade element inritade. Ibland ingår också detaljerade ritningar på exempelvis en köksträdgård, en frilandsodling eller en skogsträdgård.


Dokument med text och bilder (mellan 5 -10 st) exempelvis:

  • Växtvalslistor med trädgårdsväxter som träd, buskar, perenner med vetenskapliga och svenska växtnamn
  • Växtvalslistor för köksträdgårdsväxter som grönsaker, örter och blommor
  • Växtvalslistor för skogsträdgårdsväxter som frukt- och nötträd, bärbuskar, perenna grönsaker, örter, marktäckare, kvävefixerare, och andra nyttoväxter som dragväxter m.m.
  • Växthus, odlingstunnlar, förodlingsstationer m.m.
  • Komposteringskärl och regnvattensinsamlingskärl (dammar, tankar...)
  • Olika bevattningssystem (droppbevattning, sprinklersystem...)
  • Anläggnings- och skötselråd (ex täckodling, komposteringsalternativ, beskärning...)
  • Hönshus med skötselråd för hus och höns
  • Inköpsställen
  • 3-D illustrationer där det behövs


KOSTNAD FÖR TRÄDGÅRDSDESIGN

Pris: från ca 10.000 kr inkl. moms. Priset varierar med storleken på platsen samt hur mycket hjälp ni behöver med t.ex planteringsplaner och inköpslistor. Timarvode 590 kr inkl.moms och minimum 16-17 timmar. Innan arbetet börjar ger vi ett kostnadsförslag.


Vi hjälper även till med anläggning av alla delar av trädgården från köksträdgård till skogsträdgård, dammbygge, växthusbygge, installation av bevattningssystem m.m. För ritningar av hus och hönshus m.m. samarbetar vi med arkitekt och permakulturdesigner Jordan Valentin Lane.


För företag erbjuder vi offert efter konsultation.


Maila: info@holisticgardening, eller använd kontaktformuläret nedan.