Permakultur & Ekologisk landskapsdsdesign


Jag som driver Holistic Gardening heter Maria Svennbeck och är utbildad trädgårdsmästare, trädgårdsdesigner, småskalig ekologisk odlare, diplomerad permakulturdesigner och lärare. De senaste 15 åren har jag jobbat med design och anläggning av trädgårdar för företag och privatpersoner med fokus på regenerativa odlingar av ätbara växter och växter för ökad biologisk mångfald. Jag har också initierat och drivit ett antal stadsodlingsprojekt med vuxna och barn, framförallt i Stockholm.


Som permakulturlärare jobbar jag både med kortare intensivkurser och längre certifieringskurser, så kallade PDC kurser. Under de senaste 15 åren har jag hållit över 50 permakulturkurser och certifierat över 300 deltagare. Jag har faciliterat kurser och undervisat i Sverige och utomlands tillsammans med bland andra Darren Doherty, Richard Perkins, Aranya, Charles Dowding, Albert Bates, Esbjörn Wandt, Andreas Jonsson, Pella Thiel, Annevi Sjöberg och Philipp Weiss m.fl. Under flera år var jag ordförande i föreningen Permakultur i Sverige, www.permakultur.se.

Mer info om kurserna hittar du här:


 I flera år odlade jag ekologiska snittblommor och arrangerade och sålde på bl.a Bondens marknad. För mer info om blommorna: Ekologiska snittblommor


Intervjun med mig i podden Odlarna:

https://poddtoppen.se/podcast/996827046/odlarna/89-maria-svennbeckInslag från vår PDC kurs i Skåne, sommaren 2021 i programmet Husdrömmar på SVT.(ca 23 minuter in)

https://www.svtplay.se/video/34370128/husdrommar/husdrommar-sasong-9-en-kamp-for-naturen-i-lerum?info=visa

Permakultur


Permakultur är ett designverktyg för att skapa långsiktigt hållbara system för bland annat odlande och boende. För 15 år sedan utbildade jag mig till permakulturdesigner och lärare. Sedan 2015 är jag också diplomerad permakulturdesigner (Diploma in Applied Permakculture design) och jobbar primärt med att hålla helgkurser och certifieringskurser (s.k PDC kurser) i permakultur och föredrag om odling och permakultur både i Sverige och utomlands. Jag har bland annat undervisat på Stockholms universitet, Uppsala universitet, Holma Folkhögskola, Vårdinge Folkhögskola, Hermods trädgårdsutbildning, Skillebyholms trädgårdsutbildning,  Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Skanska och Stockholmshem. Mer info om kurserna:Introduktionskurs i permakultur på Änggärdets ekoby

Omnipollos Flora i Humlegården

Permakulturdesign/ Ekolgisk landskapsdesign


Med hjälp av permakulturdesign ritar och anlägger jag både privata trädgårdar och gårdar. Och för företag ritar och anlägger jag innegårdar, takterasser och uteserveringar m.m.

Mitt fokus är alltid att skapa odlingsplatser som är regenerativa, dvs som bygger upp jordens kol- och näringshalt successivt och som samtidigt är självreglerande, vilket innebär att de också blir mindre arbetskrävande. Vi planterar alltid in växter som både är vackra men som också fyller andra funktioner i det lilla ekosystemet. Som dragväxter för pollinatörer och kvävefixerande träd och perenner som hjälper andra växter med näringsupptag.

Många kunder vill ha hjälp med etablering av en köksträdgård, en potager, en skogsträdgård eller annan flerårig matodling, regnvatteninsamling, bevattningssystem, kompostering, växthus, hönshus, snittblomsodling m.m. Jag jobbar även som konsult för företag som vill utveckla besöks- och utbildningsverksamhet kring odling.


Förutom ett större antal privata kunder har vi ritat och anlagt bland annat taket på Mall of Scandinavia, Hötorgsterassen och Bee Urban Evolution Labs takodling på Östermalm. Jag har gjort uppdrag för bland andra Atrium Ljungberg, Right Livelihood Award, Omnipollos Flora i Humlegården, Lindeborgs Eco Retreat, Vasakronan, Hennes & Mauritz och restaurang Häktet. Se exempel på tjänster under Permakulturdesign/Trädgårdsdesign.Sociala projekt


För mig handlar stadsodling om så mycket mer än produktion av grönsaker och blommor. Jag drivs av en önskan att alla ska ha tillgång till en odlingsyta i staden gärna tillsammans med andra, både vuxna och barn.

Att odla grönsaker skapar en förståelse för naturen och dess processer och i ett sammanhang som t.ex i ett bostadsområde eller på en innergård ges en möjlighet för barn och vuxna att samlas kring gemensamma aktiviteter. Jag har designat och drivit gemensamhetsodlingar och skolgårdsodlingar på en rad ställen i Stockholm, på uppdrag av bland andra Fryshuset, Stockholmshem, Hökarängsskolan, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Klimataktion.Odlingsprojekt Vår Gård i Vårberg