Välkommen till Holistic Gardening - Permakultur & Ekologisk landskapsdsdesign


KURSVERKSAMHET


Jag som driver Holistic Gardening heter Maria Svennbeck och tillsammans med andra duktiga svenska och internationella permakulturlärare och föreläsare erbjuder jag kurser i permakultur och regenerativt odlande. Jag har under de senaste 15 åren undervisat på över 50 kurser kurser både i Sverige och utomlands och föreläst på bland annat Stockholms universitet, Uppsala universitet, Vårdinge Folkhögskola, Holma Folkhögskola, Sunseed Desert Technology (Spanien), Hermods trädgårdsmästarutbildning, Folkuniversitetet, Medborgarskolan och Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning. Och faciliterat permakulturkurser med bland andra Darren Doherty, Richard Perkins, Albert Bates och Aranya i Sverige och Spanien.

Holistic Gardening erbjuder både längre certifieringskurser i permakultur s.k PDC kurser och kortare Introduktionskurser i och runt Stockholm. Det går också bra att boka mig för föreläsningar och kurser både online och på plats på annan ort.

Mer info om innehåll och aktuella kurser.

Intervjun med mig i podden Odlarna:

https://poddtoppen.se/podcast/996827046/odlarna/89-maria-svennbeckInslag från vår PDC kurs i Skåne, sommaren 2021 i programmet Husdrömmar på SVT.(ca 23 minuter in)

https://www.svtplay.se/video/34370128/husdrommar/husdrommar-sasong-9-en-kamp-for-naturen-i-lerum?info=visa


Förutom ett större antal privata kunder har vi ritat och anlagt bland annat taket på Mall of Scandinavia, Hötorgsterassen och Bee Urban Evolution Labs takodling på Östermalm. Jag har gjort uppdrag för bland andra Atrium Ljungberg, Right Livelihood Award, Omnipollos Flora i Humlegården, Lindeborgs Eco Retreat, Vasakronan, Hennes & Mauritz och restaurang Häktet. Se exempel på tjänster under Permakulturdesign/Trädgårdsdesign.

Jag är utbildad trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner och har jobbat med design och anläggning av trädgårdar i snart 15 år.

Jag gör det som på engelska heter Ecological Landscape Design, det betyder att jag designar och anlägger gårdar och trädgårdar utifrån både kundens önskemål men också naturens förutsättningar på platsen. Med hjälp av permakulturdesign ritar och anlägger jag både mindre privata trädgårdar och större gårdar. 


Mitt fokus är alltid att skapa odlingsplatser som är regenerativa, dvs som bygger upp jordens kol- och näringshalt successivt och som samtidigt är självreglerande, vilket innebär att de också blir mindre arbetskrävande. Vi planterar alltid in växter som både är vackra men som också fyller andra funktioner i det lilla ekosystemet. Som dragväxter för pollinatörer och kvävefixerande träd och perenner som hjälper andra växter med näringsupptag.


De flesta kunder vill oftast ha hjälp med etablering av en köksträdgård, en potager, en skogsträdgård eller annan flerårig matodling, regnvatteninsamling, bevattningssystem, kompostering, växthus, hönshus, snittblomsodling m.m. Jag jobbar även som konsult för företag som vill utveckla besöks- och utbildningsverksamhet kring odling.


Till ritningarna bifogas instruktioner för täckodling, no-dig odling, förodling, bevattning m.m så att kunden kan sköta sin trädgård själv efter installation. Jag samarbetar med permakulturdesignern och arkitekten Jordan Valentin Lane som hjälper till med arkitektritningar för allt från hus, hönshus och komposteringsstationer och Anna Modig, certifierad permakulturdesigner och trädgårdsmästare på Skapa Trädgård. Mer info om trädgårdsdesign.EKOLOGISK LANDSKAPSDESIGN


  Permakultur


  Permakultur är ett designverktyg för att skapa långsiktigt hållbara system för bland annat odlande och boende. För 15 år sedan utbildade jag mig till permakulturdesigner och lärare. Sedan 2015 är jag också diplomerad permakulturdesigner (Diploma in Applied Permakculture design) och jobbar primärt med att hålla helgkurser och certifieringskurser (s.k PDC kurser) i permakultur och föredrag om odling och permakultur både i Sverige och utomlands. Jag har bland annat undervisat på Stockholms universitet, Uppsala universitet, Holma Folkhögskola, Vårdinge Folkhögskola, Hermods trädgårdsutbildning, Skillebyholms trädgårdsutbildning,  Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Skanska och Stockholmshem. Mer info om kurserna:  Introduktionskurs i permakultur på Änggärdets ekoby

  Omnipollos Flora i Humlegården

  Sociala projekt


  För mig handlar stadsodling om så mycket mer än produktion av grönsaker och blommor. Jag drivs av en önskan att alla ska ha tillgång till en odlingsyta i staden gärna tillsammans med andra, både vuxna och barn.

  Att odla grönsaker skapar en förståelse för naturen och dess processer och i ett sammanhang som t.ex i ett bostadsområde eller på en innergård ges en möjlighet för barn och vuxna att samlas kring gemensamma aktiviteter. Jag har designat och drivit gemensamhetsodlingar och skolgårdsodlingar på en rad ställen i Stockholm, på uppdrag av bland andra Fryshuset, Stockholmshem, Hökarängsskolan, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Klimataktion.  Odlingsprojekt Vår Gård i Vårberg