Digital introduktionskurs i permakultur


torsdagar 15 feb, 22 feb, 29 feb och 7 mars

kl 18.30 - 20.30 via zoom

Kursavgift: 1.900 kr betalas till antingen swish 070-5670022 eller plusgiro 492963-4.


På den här introduktionskursen i permakultur får du lära dig grunderna i permakulturdesign. Hur du ska observera och analysera din trädgård eller gårds förutsättningar och begränsningar. Och därefter kunna göra en design som tillgodoser dina krav och önskemål och samtidigt regenererar naturens resurser som jordmån och vatten och stöttar den biologiska mångfalden både under och ovan jord.

Ämnen vi går igenom:


  • No-dig odling som en metod för att odla grönsaker och samtidigt bygga jordmån och stötta mikroberna i jorden. Maria visar bilder och filmer från trädgårdar hon själv har anlagt men även från andra inspirerande no-dig odlare som Charles Dowding och Börje Remstam.


  • Olika komposteringstekniker som varmkompost, bokashi och maskkompost. Hur bygger vi jordhälsa med hjälp av komposter och när är de olika komposterna lämpliga och hur anlägger och sköter du dem.


  • Fleråriga odlingssystem som skogsträdgårdar och agroforestry och vilka fleråriga grönsaker är lätta och lämpliga att odla.


  • Regnvatteninsamling, dammar och bevattningssystem. Hur mycket vatten kan du samla från dina tak t.ex, hur förvarar du det och sedan återanvänder det i dina odlingar. Vilka olika dammar är lämpliga att anlägga, för bevattning och/eller för att stötta den biologiska mångfalden.


  • Olika växthus för nordliga breddgrader. Vi tittar på passivväxthus, påbyggda växthus och odlingstunnlar. Vilken typ är mest lämplig för dig och dina behov.


Föreläsningarna spelas in så du kan se dem efteråt. Och alla presentationer sparas i en gemensam dropboxmapp.