DIGITAL CERTIFIERINGSKURS I PERMAKULTUR

MED 2 FYSISKA TRÄFFAR DEN 16-17 SEPTEMBER OCH DEN 21-22 OKTOBER.


På den här kursen erbjuder vi 12 digitala föreläsningar via plattformen Zoom

på tisdagar och torsdagar kl 17.30 - 20.30

mellan 19 september till 19 oktober  (ej den 3 okt)

och två helger med praktik, studiebesök och designarbete. 

Kursavgift : 4.900 kronor.

1.900 kr betalas vid anmälan och resterande avgift kan delas upp på 3 delbetalningar á 1.000 kr som betalas i slutet av varje månad.Detta är en certifieringskurs i permakultur och på kursen går vi bland annat igenom:


  • permakulturdesignprinciperna och designverktygen vi använder för att analysera och designa produktiva och resilienta system (gårdar & trädgårdar t.ex) som också tar hänsyn till människors behov och förutsättningar.
  • jordbiologi och jorduppbyggnad - hur vi analyserar den jord vi har och skapar förutsättningar för att mikroorganiserna ska trivas och föröka sig och bygga jord som är frisk och näringsrik så vi kan odla mat till oss själva och samtidigt stötta ekosystemen och skapa kolsänkor, öka jordens vattenhållningsförmåga och på så vis bromsa klimatförändringarna.
  • hur vi skapar regenerativa (återuppbyggande) odlingssystem som no-dig (täckodling), skogträdgårdar och agroforestry.
  • vilka fleråriga grönsaker, fruktträd, bärbuskar och nötträd som är värda att odla. 
  • hur vi tar hand om vårt vatten genom regnvattensinsamling, dammar, svalldiken och hållbara bevattningssystem.
  • hur vi stöttar den biologiska mångfalden ovan jord med exempelvis dragväxter för pollinatörer och s.k Wild Life ponds, och under jord genom täckodling och no-dig.
  • hur vi förlänger odlingssäsongen med hjälp av passivväxthus och odlingstunnlar, inomhusodling som akvaponik och bioponik.
  • hur vi sluter näringsämnenas kretslopp genom olika komposteringsmetoder som varmkompost, Berkeley compost, vermicompost, Bokashi och flytande växtnäring som komposttéer och extrakt.


Och som en del av kursen får deltagarna jobba med en designuppgift i grupp som redovisas i slutet av kursen varefter ett internationellt erkänt certifikat delas ut - Permaculture Design Certificate av Nordiska Institutet för Permakultur. 

Att inneha ett certifikat i permakultur innebär att man har rätt att använda permakulturdesign i kommersiellt syfte som exempelvis trädgårdsmästare, landskapsarkitekt eller trädgårdsdesigner. Man har också rätt att hålla föreläsningar och kortare kurser i permakultur. Som diplomerad permakulturdesigner (Diploma in Applied Permaculture) kan man hålla certifieringskurser. I Sverige är det bara en handfull diplomerade permakulturister som håller kurser. Mer info om certifiering och diplomering finns på Permakulturförenings hemsida: https://permakultur.se/certifiering-och-diplom/


Träffarna:


Lördagen den 16 september åker vi till Börje Remstams trädgård utanför Eskilstuna. Vi samåker dit och hem lite beroende på vart alla ska efter studiebesöket. Vi börjar kl 10.00 och slutar ca kl 14.00 hos Börje. Söndagen den 17 september ses vi på Smedjetorpet på Ingarö där trädgårdsmästarna på Skapa Trädgård, Anna Modig och Madelene Nygren leder praktiska övningar som trädbeskärning och anläggning av no-dig bäddar. Och där vi får lära oss om hönshållning och förgrodd med soilblocks bland annat.

https://skapatradgard.se/


Den sista helgen 21 - 22 oktober, ses vi på Formalinfabriken i Sickla i Stockholm, mellan kl 10.00 - 17.00 båda dagarna. Då kommer vi att jobba med designuppgifterna och deltagarna redovisar sedan dessa. I Stockholm får deltagarna ordna boende själva och vi rekommenderar boende i närheten av Sickla, Slussen eller Tjärhovsplan för smidiga kommunikationer med kollektivtrafik. På Formalinfabriken finns ett stort kök om man vill värma medhavd mat och fika ingår. Det finns också många caféer och restauranger i området. Maila för mer info om boende om detta är aktuellt. Om man av någon anledning behöver komma lite senare på morgonen eller åka tidigare på eftermiddagen pga av resor till och från lokalen, så går det självklart bra.


Inga förkunskaper krävs, men eftersom detta är en mestadels digital kurs är det bra om man känner sig bekväm med att ta till sig information på det här sättet. Alla föreläsningar spelas in så det går att titta på dem efteråt. Och alla presentationer samlas som pdf filer i en gemensam dropboxmapp.


Lärarna & platserna


Huvudlärare på kursen är MARIA SVENNBECK, diplomerad permakulturdesigner, utbildad permakulturlärare, trädgårdsmästare och småskalig grönsaksodlare. Maria har hållit över 50 introduktions- och certifieringskurser i permakultur de senaste 15 åren både i Sverige och internationellt. Mer info om Maria här.


BÖRJE REMSTAM, författare och tidigare ordförande i FOBO (Förbundet Organisk Biologisk Odling) visar sin imponerande no-dig trädgård utanför Eskilstuna. Börje slutade gräva och vattna för 40 år sedan och har sedan dess byggt upp en en otroligt vacker och produktiv trädgård med stor biologisk mångfald. http://remstam.se


CHARLES DOWDING, internationellt känd odlare och författare som skrivit dussintals böcker om no-dig metoden. Charles föreläser om hur han byggt upp sin fantastiska odling på Homeacres Farm i Somerset. www.charlesdowding.co.uk


ANNEVI SJÖBERG, certifierad permakulturdesigner, och en av grundarna till Permakultur Stjärnsund, medförfattare till böckerna Skogsträdgården: odla ätbart överallt & Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut. Annevi föreläser om hållbart skogsbruk, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaker. Föreläsningen med Annevi är förinspelad pga att hon befinner sig utomlands. Men efter den förinspelade föreläsningen får vi en live frågestund med henne, ca 19.30 den 28 september.

https://stjärnsund.nu


ANDERS LINDÉN, från Rydeholms gård på Söderslätt. Anders är en av pionjärerna inom Agroforestry i Sverige och han föreläser om hur han byggt upp sin gård med planteringar av massor av frukt- och nötträd.

Se filmen om Anders här: https://paradigmshiftfilm.com/film-skogstradgarden-pa-rydeholm/


Smedjetorpet på Ingarö är en privat trädgård som också erbjuder café och försäljning av växter och snittblommor. Det drivs av permakulturdesigner och trädgårdsmästarna Anna Modig och Madelene Nygren. https://skapatradgard.se/VILL DU ANMÄLA DIG TILL EN KURS KAN DU ANVÄNDA KONTAKTFORMULÄRET HÄR ELLER MAILA DIREKT TILL info@holisticgardening.se