DELVIS DIGITAL CERTIFIERINGSKURS I PERMAKULTUR


Två helgträffar: 

31 augusti på Långbro gård i Mölnbo

1 september besök till Börje Remstams trädgård i Eskilstuna 

och

12 - 13 okt på Formalinfabriken i StockholmPlus 12 digitala föreläsningar via plattformen Zoom

varje måndag och onsdag kl 18.00 - 20.30 

med gästföreläsare:

Charles Dowding

& Annevi Sjöberg och inspelad föreläsning av Philipp Weiss


Kursavgift : 5.900 kronor.

Anmälningsavgiften på 1.900 kr betalas till antingen swish 070-5670022 eller plusgiro 492963-4.Detta är en certifieringskurs i permakultur och på kursen går vi bland annat igenom:


  • permakulturdesignprinciperna och designverktygen vi använder för att analysera och designa produktiva och resilienta system (gårdar & trädgårdar t.ex) som också tar hänsyn till människors behov och förutsättningar.


  • jordbiologi och jorduppbyggnad - hur vi analyserar den jord vi har och skapar förutsättningar för att mikroorganiserna ska trivas och föröka sig och bygga jord som är frisk och näringsrik så vi kan odla mat till oss själva och samtidigt stötta ekosystemen och skapa kolsänkor, öka jordens vattenhållningsförmåga och på så vis bromsa klimatförändringarna.


  • hur vi skapar regenerativa (återuppbyggande) odlingssystem som no-dig (täckodling), skogträdgårdar och agroforestry.


  • vilka fleråriga grönsaker, fruktträd, bärbuskar och nötträd som är värda att odla. 


  • hur vi tar hand om vårt vatten genom regnvattensinsamling, dammar, svalldiken och hållbara bevattningssystem.


  • hur vi stöttar den biologiska mångfalden ovan jord med exempelvis dragväxter för pollinatörer och s.k Wild Life ponds, och under jord genom täckodling och no-dig.


  • hur vi förlänger odlingssäsongen med hjälp av passivväxthus och odlingstunnlar, inomhusodling som akvaponik och bioponik.


  • hur vi sluter näringsämnenas kretslopp genom olika komposteringsmetoder som varmkompost, Berkeley compost, vermicompost, Bokashi och flytande växtnäring som komposttéer och extrakt.


Som en del av kursen får deltagarna jobba med en designuppgift i grupp som redovisas i slutet av kursen varefter ett internationellt erkänt certifikat delas ut - Permaculture Design Certificate av Nordiska Institutet för Permakultur. 

Att inneha ett certifikat i permakultur innebär att man har rätt att använda permakulturdesign i kommersiellt syfte som exempelvis trädgårdsmästare, landskapsarkitekt eller trädgårdsdesigner. Man har också rätt att hålla föreläsningar och kortare kurser i permakultur. 

Det går att delta på kursen UTAN att ta certifikat och utan att göra designuppgiften, om så önskas.Träffarna:


Helgen den 31 aug - 1 sept


På lördagen den 31 augusti träffas vi på fina Långbro gård i Mölnbo. En gård från 1800- talet som håller på att utvecklas till en hub för regenerativt odlande, hantverk och matlagning. Vi går igenom permakulturens designprinciper och designprocessen. Och vi tittar på vilka projekt deltagarna vill jobba med. Att träffas i början av kursen ger deltagarna en chans att lära känna varandra tidigt och att eventuellt hålla kontakten under kursen om man väljer att jobba med en designuppgift tillsammans. På söndagen åker vi till Börje Remstams inspirerande no-dig trädgård i Eskilstuna. Börje slutade gräva och vattna för över 40 år sedan, och hans fantastiska trädgård är vackrast och mest prunkande i augusti!

Vi ordnar samåkning dit.Helgen den 12 - 13 oktober


Träffas vi på Formalinfabriken i Sickla. Deltagarna redovisar sina designprojekt som de arbetat med under kursens gång. Flera zoommöten bokas också in med Maria under kursens gång för att hon ska kunna följa arbetet och hjälpa till om det behövs.


Mellan dessa datum, varje måndag och onsdag kväll mellan 18.00 - 20.30 ses vi via plattformen zoom. Maria föreläser om alla de ämnen som ingår i en certifieringskurs som jordbiologi, komposteringsmetoder, växters näringsupptag, no-dig odling, perenna odlingssystem, hållbar vattenhantering, olika växthus för nordliga breddgrader osv. Charles Dowding föreläser om sin fantastiska no-dig odling i England, Annevi Sjöberg undervisar i hållbart skogsbruk, skogsträdgårdar och perenna grönsaker. Och Philipp Weiss berättar om ätbara stadsparker och nötodling. 


Inga förkunskaper krävs, men eftersom detta är en mestadels digital kurs är det bra om man känner sig bekväm med att ta till sig information på det här sättet. Alla föreläsningar spelas in så det går att titta på dem efteråt. Och alla presentationer samlas som pdf filer i en gemensam dropboxmapp.


Lärarna:


Huvudlärare på kursen är MARIA SVENNBECK, diplomerad permakulturdesigner, utbildad permakulturlärare, trädgårdsmästare och småskalig grönsaksodlare. Maria har hållit över 50 introduktions- och certifieringskurser i permakultur de senaste 15 åren både i Sverige och internationellt. Mer info om Maria här.


PHILIPP WEISS, utbildad civilingenjör och diplomerad permakulturdesigner. Philipp jobbar som designer och anlägger ätbara landskap i urbana miljöer. Han är författare till böckerna Skogsträdgården : odla ätbart överallt, Fleråriga grönsaker : upptäck,odla,njut och Nötodlarens handbok.


BÖRJE REMSTAM, författare och tidigare ordförande i FOBO (Förbundet Organisk Biologisk Odling) visar sin imponerande no-dig trädgård utanför Eskilstuna. Börje slutade gräva och vattna för 40 år sedan och har sedan dess byggt upp en en otroligt vacker och produktiv trädgård med stor biologisk mångfald. http://remstam.se


CHARLES DOWDING, internationellt känd odlare och författare som skrivit dussintals böcker om no-dig metoden. Charles föreläser om hur han byggt upp sin fantastiska odling på Homeacres Farm i Somerset. www.charlesdowding.co.uk


ANNEVI SJÖBERG, certifierad permakulturdesigner, och en av grundarna till Permakultur Stjärnsund, medförfattare till böckerna Skogsträdgården: odla ätbart överallt & Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut. Annevi föreläser om hållbart skogsbruk, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaker. 

https://stjärnsund.nu


VILL DU ANMÄLA DIG TILL EN KURS KAN DU ANVÄNDA KONTAKTFORMULÄRET ELLER MAILA DIREKT TILL info@holisticgardening.se