PDC - CERTIFIERINGSKURS I PERMAKULTUR I STOCKHOLM


Med studiebesök till Börje Remstams trädgård & praktik på Ingarö

och Långbro Gård i Mölnbo

plus 3 digitala föreläsningar (kl 17.30 till 20.30 den 19 sept, 26 sept & 28 sept)

Kursavgift : 5.900 kronor.

Vid anmälan betalas 1.900 kr och resterande avgift kan delbetalas med 2.000 kr i 2 månader. Alla föreläsningar

spelas in så det går att titta på dem efteråt och alla presentationer sparas i en gemensam dropboxmapp


Träffarna som är mellan kl 10.00 - 17.00 om inget annat anges:

 16 - 17 september

23 - 24 september

30 september - 1 oktober

7 - 8 oktober

14 - 15 oktober


Detta är en certifieringskurs i permakultur och på kursen går vi bland annat igenom:


  • permakulturdesignprinciperna och designverktygen vi använder för att analysera och designa produktiva och resilienta system (gårdar & trädgårdar t.ex) som också tar hänsyn till människors behov och förutsättningar.
  • jordbiologi och jorduppbyggnad - hur vi analyserar den jord vi har och skapar förutsättningar för att mikroorganiserna ska trivas och föröka sig och bygga jord som är frisk och näringsrik så vi kan odla mat till oss själva och samtidigt stötta ekosystemen och skapa kolsänkor, öka jordens vattenhållningsförmåga och på så vis bromsa klimatförändringarna.
  • hur vi skapar regenerativa (återuppbyggande) odlingssystem som no-dig (täckodling), skogträdgårdar och agroforestry.
  • vilka fleråriga grönsaker, fruktträd, bärbuskar och nötträd som är odlingsvärda.
  • hur vi tar hand om vårt vatten genom regnvattensinsamling, dammar, svalldiken och hållbara bevattningssystem.
  • hur vi stöttar den biologiska mångfalden ovan jord med exempelvis dragväxter för pollinatörer och s.k Wild Life ponds, och under jord genom täckodling och no-dig.
  • hur vi förlänger odlingssäsongen med hjälp av passivväxthus och odlingstunnlar, inomhusodling som akvaponik och bioponik.
  • hur vi sluter näringsämnenas kretslopp genom olika komposteringsmetoder som varmkompost, Berkeley compost, vermicompost, Bokashi och flytande växtnäring som komposttéer och extrakt.


Och som en del av kursen får deltagarna jobba med en designuppgift i grupp som redovisas i slutet av kursen varefter ett internationellt erkänt certifikat delas ut - Permaculture Design Certificate av Nordiska Institutet för Permakultur.

Att inneha ett certifikat i permakultur innebär att man har rätt att använda permakulturdesign i kommersiellt syfte exempelvis som trädgårdsmästare, landskapsarkitekt eller trädgårdsdesigner. Man har också rätt att hålla föreläsningar och kortare kurser i permakultur. Som diplomerad permakulturdesigner (Diploma in Applied Permaculture) kan man hålla certifieringskurser. I Sverige är det bara en handfull diplomerade permakulturister som håller kurser. Mer info om certifiering och diplomering finns på Permakulturförenings hemsida: https://permakultur.se/certifiering-och-diplom/


Träff 1: 16 september besöker vi BÖRJE REMSTAMS fantastiska no-dig trädgård utanför Eskilstuna. Vi samåker dit från Stockholm (eller andra platser om det behövs) Besöket är mellan kl 10.00 - ca 14.00. Den 17 september jobbar vi praktiskt på Smedjetorpet på Ingarö.


Träff 2-4: är vi på Formalinfabriken i Sickla. Lokalen har ett stort kök där det går att värma medhavd lunch, det finns också många butiker och restauranger i området. Fika ingår alltid.


Träff 5: är vi Långbro Gård utanför Mölnbo, mellan kl 10.00 - ca 17.00 båda dagarna.

Det går att övernatta på gården antingen i eget rum för 1000 kr/natt eller delat dubbelrum för 500 kr/natt. Det går också bra att tälta utan kostnad. Önskar man beställa mat på gården så erbjuds lakto ovo vegetarisk mat lagad på ekologiska ingredienser. Lunch 130 kr, frukost 70 kr och soppmiddag 90 kr. Fika ingår. Boende och mat måste förbeställas. Finns också matbutik och pizzeria i Mölnbo. Mölnbo ligger bara ca 50 minuter bort med pendeltåg från Stockholm, så det går också bra att övernatta i Stockholm. För info om övernatting och måltider på Långbro, kontakta Johanna Hofring: johanna.hofring@gmail.com


Huvudlärare på kursen är MARIA SVENNBECK, diplomerad permakulturdesigner, utbildad permakulturlärare, trädgårdsmästare och småskalig grönsaksodlare. Maria har hållit över 50 introduktions- och certifieringskurser i permakultur de senaste 15 åren både i Sverige och internationellt. Mer info om Maria här.


CHARLES DOWDING, internationellt känd odlare och författare som skrivit dussintals böcker om no-dig metoden. Charles föreläser om hur han byggt upp sin fantastiska odling på Homeacres Farm i Somerset. www.charlesdowding.co.uk


ANNEVI SJÖBERG, certifierad permakulturdesigner och en av grundarna till Permakultur Stjärnsund, medförfattare till böckerna Skogsträdgården: odla ätbart överallt & Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut. Annevi föreläser om hållbart skogsbruk, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaker. Föreläsningen med Annevi är förinspelad pga att hon befinner sig utomlands. Men efter den förinspelade föreläsningen får vi en live frågestund med henne, ca 19.30 den 28 september.

https://stjärnsund.nu


BÖRJE REMSTAM, f.d ordförande i FOBO (Förbundet Organisk Biologisk Odling) och författare till boken Min dröm om lustgården. Med sina 40 års erfarenhet av täckodling är han en av Sveriges mest erfarna no-dig odlare. http://remstam.se


ANDERS LINDÉN, från Rydeholms gård på Söderslätt. Anders är en av pionjärerna inom Agroforestry i Sverige och han föreläser om hur han byggt upp sin gård med planteringar av massor av frukt- och nötträd. Se filmen om Anders här: https://paradigmshiftfilm.com/film-skogstradgarden-pa-rydeholm/


Långbro gård ligger i Mölnbo och består av 350 hektar skogsmark och åkermark och huvudbyggnaden där föreläsningssal, matsal och sovrum finns byggdes omkring 1840. Hela gården är under uppbyggnad och planerna är att skapa en mötesplats för odlande, hantverk och besöksverksamhet. Långbro gård på Instagram: https://www.instagram.com/langbrogard/


Smedjetorpet på Ingarö är en privat trädgård som också erbjuder café och försäljning av växter och snittblommor. Det drivs av permakulturdesigner och trädgårdsmästarna Anna Modig och Madelene Nygren. https://skapatradgard.se/


Mer detaljerad info om innehållet på PDC kurser hittar du här.HAR DU FRÅGOR ELLER VILL ANMÄLA DIG TILL EN KURS KAN DU ANVÄNDA KONTAKTFORMULÄRET HÄR ELLER MAILA DIREKT TILL info@holisticgardening.se